رأی تخریب در کمیسیون مادۀ ۱۰۰

در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ به‏ مأموران‏ یا واحدها یا آیین‌نامه‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها «دیوان عدالت اداری» تشکیل می‌شود. با توجه به تحولات قانونی «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲اردیبهشت۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی» قانون مجری و حاکم بر نحوۀ تشکیل و عملکرد دیوان عدالت اداری است. طبق قانون فوق دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی قطعی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری است.

Continue reading

تخلفات ساختمانی در مادۀ ۱۰۰

مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. مواردی همچون اضافه بنا، تخلف تراکم اضافی، احداث نکردن پارکینگ، تخلف مهندس ناظر ساختمان، تغییر کاربری و… در صورت خلاف این ماده برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.

Continue reading

محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی، به طور کلی ذیل ماده صد قانون شهرداری شامل عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه است که می‌تواند ناشی از تخلف عدم رعایت اصول شهرسازی، اصول بهداشتی، اصول فنی به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی، اصول بهداشتی، اصول فنی و استحکام بنا و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان باشد. البته تخلفات دیگری مانند استفاده نامناسب از ساختمان و عدم رعایت سایر ضوابط ویژه مربوط به ساختمان با کاربری عمومی نیز از دیده ماده صد پنهان نخواهد ماند.

Continue reading