ضوابط ساخت و ساز

ضوابط ساخت‌وساز در شهر تهران از ابتدای سال ۱۳۹۰، برای هر نوع ساخت و سازی در شهر تهران لازم‌الاجرا است و باید برای ایجاد یکپارچگی و نظم در شهر در تمام ساخت‌وسازهای شهری رعایت شود. فصل اول این ضابطه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در پهنه‌های تهران را بیان می‌کند و فصل دوم به ضوابط و مقررات عام محدودۀ شهر تهران می‌پردازد. هدف از تدوین و اجرای این طرح هدایت و کنترل تحولات کالبد شهری و سامان‌دهی فضاهای شهری است.

Continue reading