چطور آنلاین عضو کتابخانه‌های شهرداری شوم؟

چطور می‌توان فهمید کدام کتاب‌ها در کدام کتابخانه قرار دارد؟ چگونه می‌توان به شکل آنلاین از خدمات کتابخانه‌ها استفاده کرد و زمان کمتری برای جستجوی کتاب‌ها گذاشت؟ برای پاسخ به این سوال‌ها ادامه این مطلب ر ا با هم بخوانیم.

Continue reading