پردیس‌های سینمایی پایتخت در کجا قرار دارند؟

پردیس‌ها عموما در مکان‌هایی قرار دارند که محل تجمع مردم هستند و افراد می‌توانند با حضور در این مراکز بخشی از نیازهای فرهنگی و تفریحی خود را برآورده کرده و حتی در محیط امن ایجاد شده در آن‌ها فراغتشان را بگذرانند. اما تهران چند پردیس دارد و این پردیس‌ها چه امکانات و ویژگی‌هایی دارند؟ برای پاسخ به این سوال بد نیست ادامه این مطلب را بخوانید.

Continue reading