اطلاعات کامل شهرسازی مناطق تهران

سازمان نوسازی شهر تهران در بسیاری از محلات که بیشترین بافت قدیمی و فرسوده را دارند، فعالیت خود را آغاز کرده و با تجمیع بافت‌های ریزدانه با یکدیگر آن‌ها را تخریب و به شکل واحد می‌سازد. سازمان می‌تواند در اجرای وظایف خود از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت با بانک‌ها، مؤسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی همچنین خرید سهام و انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوطه اقدام کند.

Continue reading

چطور خاکبرداری کنیم ؟

خاکبرداری ساختمان یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که در مراحل ساخت ساختمان باید به آن توجه داشت. محاسبه حجم خاکبرداری ساختمان، رعایت اصول و قوانین خاکبرداری، خاکریزی ساختمان به صورت اصولی و توجه به شیب خاکبرداری از نکات مهم درانجام مراحل خاکبرداری ساختمان است. شرکت‌های عمرانی و پیمانکار ساختمانی با استفاده از تجهیزات و ماشین‌های مخصوص مراحل خاکبرداری ساختمان را انجام داده و شرایط زمین را برای پی‌ریزی و شروع ساخت‌وساز آماده می‌کنند. خاکبرداری مناسب و اصولی ازمواردی است که در جلوگیری از نشست ساختمان در اثر حوادث طبیعی و گذشت زمان تاثیر به سزایی دارد.

Continue reading

ضوابط استفاده از انواع پهنه‌های شهر در طرح تفصیلی

پهنه‌بندی استفاده از اراضی محدودۀ شهر تهران مبتنی بر ساختاری است که برای جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کارکردها، کاربری‌ها و فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت و کارایی محیط شهری شکل گرفته است. با اجرای طرح تفصیلی یکپارچۀ شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، در سایۀ مدیریت توسعه و عمران شهری موجبات هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر، سامان‌دهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر فراهم می‌شود.

Continue reading

قوانین و شرایط بستۀ تشویقی بافت فرسوده

تمام امور مربوط به نوسازی بافت فرسوده از اطلاع‌رسانی تا شناسایی متقاضیان و بررسی اسناد و مدارک معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل به سازمان نوسازی واگذار شده است و این کار از طریق دفاتر نوسازی، که در تمام محلات شهری حضور دارند، انجام می‌شود. کسانی که قصد نوسازی ملک خود را دارند ابتدا باید به دفاتر نوسازی واقع در منطقه یا محلۀ سکونت خود مراجعه کنند و پس از تأیید فرسودگی ملک از طریق سامانه و اطمینان از قرارگرفتن ملک در بافت فرسوده به مرحلۀ تشکیل پرونده برسند.

Continue reading

الزامات و ضوابط ساخت و ساز شهری

تابلوهای کارگاهی شناسنامۀ ملک هستند. آن‌ها به رنگ زرد هستند و نوشته‌های روی آن‌ها به رنگ سیاه. حصار کارگاهی سازه‌ای است موقتی برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل کارگاه و جان‌پناه را پس از ساخت سقف طبقۀ اول نصب می‌کنند تا در صورت سقوط اجسام مانع افتادن آن‌ها روی زمین شود. لفاف ساختمانی نیز برای جلوگیری از سقوط اجسام و افراد تعبیه شده است. این‌ها اصول و ضوابطی هستند که مالک یا پیمانکار باید در ساخت‌وسازهای شهری رعایت کنند.

Continue reading