تفاوت مناقصه و مزایده چیست؟

شاید شما از جمله افرادی هستید که می‌توانید خدماتی را به دستگاه‌های اداری، خصوصی، بنیادها و مؤسسات عمومی و خاص ارائه کنید. خدماتی که دستگاه‌ها یا افراد متقاضی استفاده از آن یا توان فنی و مهندسی برای اجرای آن را ندارند یا بر اساس قانون و بودجه‌ای که در اختیار دارند باید آن را به شرکت‌های ارائه کننده خدمات در مقابل پرداخت وجه واگذار کنند. چنین رویه‌ای درقالب مناقصه اجرا می‌شود.

Continue reading

شکل‌گیری خانه‌های کارآفرینی

کارآفرینی رویکردی اساسی برای توسعۀ مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای مردمی (به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی) به شمار می‌رود و پایه‌ای است برای تقویت بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌های مناسب آن. ارائۀ فرصت و امکانات اولیه و کم‌هزینه به شهروندان برای بروز ایده‌های کسب‌وکار خلاقانه و کارآفرینانه، یکی از رویکردهای شهرداری تهران است تا از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی گامی جدی در حمایت از اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب بردارد.

Continue reading