تهران من

سامانۀ تهران من برای شهروندانی که خودرو دارند، یکی از پرکاربردترین برنامه‌ها خواهد بود؛ چراکه در این سامانه در خصوص طرح ترافیک، محدودۀ طرح، اطلاعات مربوط به رانندگی و… به شهروندان اطلاعات جامعی داده می‌شود. همچنین این سامانه با به‌روزرسانی‌های منظم سعی در ارائۀ خدمات جدید و بیشتری دارد. نقشۀ تهران، ۱۳۷، کرونا و… از موضوعاتی است که در اپلیکیشن تهران من به آن پرداخته شده است.

Continue reading