تهران من

سامانۀ تهران من برای شهروندانی که خودرو دارند، یکی از پرکاربردترین برنامه‌ها خواهد بود؛ چراکه در این سامانه در خصوص طرح ترافیک، محدودۀ طرح، اطلاعات مربوط به رانندگی و… به شهروندان اطلاعات جامعی داده می‌شود. همچنین این سامانه با به‌روزرسانی‌های منظم سعی در ارائۀ خدمات جدید و بیشتری دارد. نقشۀ تهران، ۱۳۷، کرونا و… از موضوعاتی است که در اپلیکیشن تهران من به آن پرداخته شده است.

Continue reading

۱۳۷ و ۱۸۸۸

پل‌های ارتباطی شهروندان و شهرداری تاثیر بسیار و اهمیت والایی دارد و تلفن ۱۳۷ تلفن فوریتی است که در تماس با آن طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت به پیام‌ها رسیدگی می‌شود و اگر طی این زمان رسیدگی لازم صورت نگرفت پیام‌ها را می‌توان به ۱۸۸۸ که سامانه نظارتی است ارجاع داد. بیشترین پیام‌های شهروندان به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و خدمات شهری تقسیم می‌شود.

Continue reading