سگ‌های بی‌صاحب و موش‌های شهر

شهروندان در صورت دیدن موش در شهر باید با سامانۀ ۱۳۷ تماس بگیرند. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل از‌پیش‌شناسایی‌شده فرایند کنترل جمعیت سگ‌های بدون ‌صاحب را با گشت‌زنی گروه‌های تخصصی زنده‌گیری در سطح مناطق انجام می‌‌دهد. پیام‌های رسیده از سامانه‌های نظارتی ۱۳۷، ۱۸۸۸ و همچنین درخواست‌های مردمی، به این شرکت تحویل داده می‌شود تا آن‌ها یک روز بعد از دریافت پیام به محل موردنظر اعزام شوند و عملیات را آغاز کنند.

Continue reading