مراکز بهاران به چه کسانی خدمات می‌دهند؟

مراکزبهاران درشهرداری چند سالی هست راه‌اندازی شده است. در گذشته تعداد ۲۲ مرکز بهاران در پایتخت فعال بود که با گذشت زمان برخی از این مراکز به دستگاه‌های دیگر واگذار یا ساختمان آنها تخریب شده است. هم اکنون ۷ مرکز بهاران در پایتخت فعال است و معتادان ترک کرده را پذیرش می‌کند. رویکرد مراکز بهاران جامعه‌پذیر کردن معتادان ترک کرده و توانمندسازی آن‌ها برای بازگشت به خانواده و دنیای کسب و کار است. اما درمراکز بهاران چه خدماتی به افراد داده می‌شود و چه کسانی می‌توانند از این خدمات استفاده کنند؟

Continue reading

کودکان کار

مراکز پرتو نخستین مراکز سامان‌دهی کودکان کار و خیابان در تهران هستند که با هدف سامان‌دهی و رسیدگی به کودکان و ایجاد شرایط مناسب ورود به بازار کار و بهبود کیفیت زندگی این کودکان ایجاد شده‌اند. کاربری این مراکز مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی به کودکان کار و خیابان ردۀ سنی چهارده الی هجده سال است. کلاس‌های آموزشی گرافیک، مکانیک، کامپیوتر، نقشه‌کشی، زبان انگلیسی، خیاطی، آرایش و پیرایش و دروس تقویتی و پایه برای دختران و پسران در این مراکز برگزار می‌شود.

Continue reading

سامان‌سرا، گرم‌خانه

حمایت از ایجاد و ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با مسائل شهری مبتنی بر نیازهای جمعیتی شهر، ارتقاء فرهنگ شهروندی و جلب افزایش مشارکت و همکاری شهروندان در اداره مطلوب شهر، حمایت، همکاری و مشارکت جهت توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی، کمک به ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و حمایت از راه‌کارهای پیشگیرانه از بروز آن‌ها در اقشار آسیب‌پذیر و در معرض آسیب و حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینی در شهر تهران با رویکرد توانمندسازی کارآفرینان.

Continue reading