چطور آتش‌نشان داوطلب شوم؟

طرح آموزش و بهره‌گیری از توان نیروهای مردمی با عنوان آتش‌نشان داوطلب سال‌هاست که در کشورهای مختلف جهان اجرا می‌شود. در سازمان آتش‌نشانی شهر تهران نیز از سال ۱۳۸۴ جذب، تربیت و به‌کارگیری آتش‌نشانان داوطلب در سه سطح در دستور کار قرار گرفته است، که در همین راستا سازمان آتش‌نشانی تهران تاکنون موفق به جذب ۴۷ هزار آتش‌نشان داوطلب شده است. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برای جذب سرباز آتش‌نشان، به‌صورت امریه از بین مشمولان سرباز وظیفۀ آماده‌به‌خدمت نیز نیرو جذب می‌کند.

Continue reading