بازار روز و شب بازارهای مجاز

اقشار آسیب‌پذیر و یا دستفروشانی که به صورت سد معبر در سطح شهر مشغول دستفروشی هستند با حضور در ستاد بازار و یا از طریق معرفی مناطق به این ستاد تحت پوشش قرار گرفته‌اند. شرکت ساماندهی به عنوان دبیر ستاد بازارها و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اقدام به راه اندازی ۳ بازار موقت به نام‌های جنت، شاهد و گلستان نمود. در حال حاضر بازار جنت به دلیل استقبال شهروندان به فعالیت خود ادامه داده و دو بازار دیگر با کاربری‌های دیگری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

Continue reading

واگذاری بازار روزها به پیمانکاران

شرکت ساماندهی سالانه فراخوان عمومی واگذاری روزبازارها را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌کند و متقاضیان می‌توانند برای شرکت در آن ثبت‌نام کنند. شرکت‌های پیمانکاری برگزارکنندۀ بازار، روزبازار و نمایشگاه در چهار گروه قرار می‌گیرند و رتبه‌بندی می‌‌شوند. شرایط فعالیت آن‌ها بر مبنای آن و نوع قرارگرفتن در گروه تعیین می‌شود. در وهلۀ اول منطقۀ موردنظر باید فعالیت‌ها (ایجاد و برپایی روزبازار، بازار و نمایشگاه) را تأیید کند و برای صدور مجوز نهایی به شرکت بفرستد.

Continue reading