خردادماه سال ۱۳۸۷  موضوع سامان‌دهی وضعیت فعالیت‌های کمیسیون‌های مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و الزام شهرداری تهران به جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز در شهر تهران در شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد و شرکت را به‌سوی فعالیتی جدید و خطیر با مدیریت آقای مهندس اشرفی هدایت کرد. تغییر نام شرکت توسعۀ خدمات شهری به شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد و در تاریخ ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران اساسنامۀ جدید شرکت را تصویب کرد و این شرکت زیر نظر معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران مشغول به کار شد. گفتنی است شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران تنها شرکت متعلق به شهرداری تهران است که اساسنامۀ آن در شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده است.

پیشواز نیروهای شهربان و حریم بان از نوروز۹۸

شرح وظایف

 • شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛
 • جلوگیری از تفکیک اراضی بدون مجوز؛
 • اخطار و جلوگیری از سدمعبر ساختمانی؛
 • پیشگیری و جلوگیری از محوطه‌سازی و دیوارکشی و هرگونه عملیات ساخت‌وساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی؛
 • تخریب بناهای غیرمجاز؛
 • تخریب و رفع آثار تخلف از ساخت‌وسازهای غیرمجاز وفق آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۱۰۰؛
 • گشت‌زنی در سطح نواحی به‌ویژه مناطق تجاری و جلوگیری از ساختن سوله و محوطۀ انبار غیرمجاز؛
 • جلوگیری از حفاری غیرمجاز (حفر کانال، چاه و گودبرداری)؛
 • مستندسازی و جمع‌آوری ادلۀ لازم برای تشکیل پروندۀ تخلفاتی ساخت‌وساز غیرمجاز و اعلام به مراجع قانونی ذی‌ربط؛
 • بازدید از املاک دارای مجوز در حال ساخت؛
 • جلوگیری از فعالیت و ساخت‌وساز املاک دارای مجوز اما دارای تخلف ساختمانی.

پیشواز نیروهای شهربان و حریم بان از نوروز۹۸

تعریف شهربان و حریم‌بان

نیروی شهربان: شخصی که با گذراندن آموزش‌های لازم  اقدام به پیشگیری، شناسایی و جلوگیری از ساخت‌وسازها و عملیات عمرانی غیرمجاز در محدودۀ شهر تهران می‌کند.

نیروی حریم‌بان: شخصی که با گذراندن آموزش‌های لازم  اقدام به پیشگیری، شناسایی و جلوگیری از ساخت‌وسازها و عملیات عمرانی غیرمجاز در حریم شهر تهران می‌کند.

براساس بند الف مادۀ ۶ اساسنامۀ شرکت شهربان و حریم‌بان، شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوارکشی، سدمعبر ساختمانی و هرگونه عملیات ساخت‌وساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی در محدودۀ شهر و حریم شهر تهران جزو وظایف اصلی شرکت است.

محدودۀ شهر: عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعۀ آتی در دورۀ طرح جامع تا تهیۀ طرح مذکور در طرح ‌‌هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجراست.

حریم شهر: عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدودۀ شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند.

پیشواز نیروهای شهربان و حریم بان از نوروز۹۸

شرح وظایف نفرات اکیپ‌های شهربان و حریم‌بان

سراکیپ

 • باید از یونیفرم شهربان با نصب اتیکت و علائم مصوب استفاده کند؛
 • آماده‌به‌کاربودن خودروی گشتی را کنترل کند و کیلومتر شروع به کار و پایان کار را در دفتر ثبت وقایع ثبت کند؛
 • در ابتدای شیفت خدمت، به رؤسای شهرسازی ناحیه مراجعه کند و دستورهای آنان و احکام صادره را اخذ کند؛
 • بعد از انجام بندهای ۱ و ۲ بلادرنگ گشت‌زنی را شروع کند؛
 • شناسایی تخلفات ساختمانی از وظایف اصلی او است و نقش بسیار مهمی در پیشگیری دارد. بنابراین باید به آن اهتمام کند و اجازۀ تخلف به فرصت‌طلب‌ها را ندهد؛
 • کنترل وضعیت حصارکشی یکپارچۀ کارگاهی و رفع سدمعبر ساختمانی از اولویت یکم برخوردار است. بنابراین باید برخورد لازم را با قاطعیت صورت دهد؛
 • از تخلفات ساختمانی در همۀ ابعاد جلوگیری کند؛
 • همکاری لازم را با اجرای احکام ناحیه درخصوص اجرای آرای کمیسیون‌های مادۀ ۱۰۰ صورت دهد؛
 • به‌شدت با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و هر نوع تخلفات ساختمانی برخورد کند؛
 • بعد از اجرای هر عملیات از وضعیت اجرایی عملیات صیانت و نگهداری کند.

اکیپ گشتی

 • مسئولیت اکیپ گشتی با سراکیپ است. بنابراین، باید بر رفتار و عملکرد تیم گشتی نظارت کند و اجازۀ هیچ‌گونه تخلفی را ندهد؛
 • کلیۀ اعضای تیم گشتی زیر نظر سراکیپ انجام‌وظیفه می‌کنند و تابع دستورهای او مأموریت را انجام می‌دهند؛
 • مأموریت‌ها را باید مستندسازی کنند؛
 • شروع و خاتمۀ خدمت را به کاربر نواحی اعلام کنند؛
 • برای ساعت‌زنی شروع و پایان خدمت با اثرانگشت در نواحی اقدام کنند (در صورت امکان)؛
 • برای استفاده از تجهیزات مصوبۀ مرکز نظارت و کنترل در مأموریت اقدام کنند؛
 • در صورت بروز و وقوع موضوعات حقوقی و قضایی بلافاصله مراتب را به مدیر اجرایی گزارش دهند؛
 • در صورت استفاده از عوامل انتظامی در اکیپ گشتی، مسئولیت همچنان با سراکیپ است و نفر انتظامی در کنترل عملیاتی قرار خواهد گرفت؛
 • با مسئولان شهرسازی نواحی و مناطق برای پیشبرد هرچه بهتر مأموریت‌های محوله تعامل و ارتباطات مؤثر برقرار کنند؛
 • تمام وقایع و اقدامات صورت‌گرفته را در دفتر گشتی ثبت ‌کنند و در پایان هر شیفت به‌صورت روزانه به رؤیت مدیر اجرایی شرکت برسانند؛
 • در حین گشت‌زنی با اولویت پیشگیری از تخلف‌های ساختمانی، اجازۀ شکل‌گیری تخلف را ندهند و به‌شدت برخورد کنند؛
 • در صورت مشاهدۀ دستورهای خارج از چارچوب وظایف مراتب را به مدیر اجرایی گزارش دهند؛
 • در قبال شناسایی و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و هر نوع تخلف ساختمانی باید با قاطعیت برخورد کنند؛
 • درصورتی‌که پرسنل حریم در کانکس و محل ثابت حضور داشته باشند، نظارت و کنترل بر عملکرد ایستگاه‌های استقراری بر عهدۀ سراکیپ است؛
 • هر نوع اقدامی بایستی به اطلاع مرکز نظارت و کنترل رسانده شود. در صورت بروز تخلف ساختمانی در حوزۀ سرزمینی، سراکیپ مسئول و پاسخگو است و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

راننده

رانندگی یکی از وظایف نیروی تخصیص داده شده برای این کار است و او باید در امور اجرایی حضور فعال داشته باشد و وظیفۀ نگهداری از خودرو با نگهبانی در حین انجام مأموریت با خودرو اشتباه گرفته نشود.

 • باید از یونیفرم شهربان با نصب اتیکت و علائم مصوب استفاده کند؛
 • آماده‌به‌کاربودن خودرو را در ابتدای شیفت خدمت بررسی کند؛
 • از خودرو در حین اجرای مأموریت حفاظت و نگهداری کند؛
 • کارهای تعمیراتی خودرو را در صورت نیاز انجام دهد؛
 • همواره خودرو را ازلحاظ نظافت و آراستگی در شرایط مطلوب نگه دارد؛
 • تابع دستورهای سراکیپ باشد و تحت مسئولیت او انجام‌وظیفه کند؛
 • برای ساعت‌زنی شروع و پایان خدمت با اثرانگشت در نواحی اقدام کند.

عامل اجرایی

 • از یونیفرم شهربان با نصب اتیکت و علائم مصوب استفاده کند؛
 • برای ساعت‌زنی شروع و پایان خدمت با اثرانگشت در نواحی اقدام کند؛
 • برای رعایت شئون اسلامی و اخلاقی و مقررات شرکت شهربان و حریم‌بان اقدام کند؛
 • ملزم و موظف به اجرای دستورهای سراکیپ است و در صورت مشاهدۀ دستورهای خارج از چارچوب و مقررات شرکت و سراکیپ، باید مراتب را گزارش کند.

پیشواز نیروهای شهربان و حریم بان از نوروز۹۸

شرح وظائف عوامل شهربان و حریم‌بان در نواحی ۱۲۳گانۀ شهرداری تهران

 • حضور به‌موقع در ناحیه برای انجام وظایف محوله؛
 • آراستگی ظاهری عوامل اجرایی گشت؛
 • کنترل، نظارت و آماده‌به‌کاربودنخودرو؛
 • ثبت حضور افراد گشتی و شماره کیلومتر شروع و خاتمۀ خودرو در دفتر ثبت وقایع اکیپ؛
 • مراجعه به ادارۀ شهرسازی ناحیه و اخذ دستور کار روزانه؛
 • شروع گشت روزانه طبق دستور کار؛
 • شناسایی و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز حین گشت‌زنی و ثبت و درج آن در دفتر ثبت وقایع به‌صورت روزانه؛
 • ارائۀ گزارش عملکرد طبق دستور کار روزانه و مشاهدات در سامانۀ شهربان و حریم‌بان؛
 • ارائۀ گزارش عملکرد طبق دستور کار اخذشده از شهرسازی به مدیر مربوطه؛
 • اجرای دقیق دستورهای مدیر اجرایی و رعایت سلسله‌مراتب اداری شرکت شهربان و حریم‌بان؛
 • ثبت ساعت خروج از محل کار در سامانه و نیز دفتر ثبت وقایع؛
 • برقراری تعامل لازم با شهردار و معاون و رئیس شهرسازی ناحیه در جهت دقت، صحت و تسریع در انجام مأموریت‌ها؛
 • گزارش هرگونه وقایع و اتفاقات خاص به مدیر اجرایی در زمان وقوع.

گفتنی است رانندگان موظف‌اند پس از پایان مأموریت و شیفت کاری خودرو را برای روز بعد و مأموریت‌های احتمالی آماده‌به‌کار کرده و در مکان امن «پارکینگ عمومی یا پارکینگ شهرداری» پارک کنند.

آخرین به روز رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *